Φιλοσοφία

Επιχειρηματική φιλοσοφία μας είναι ο σεβασμός και η προσοχή σε όλους τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό της εταιρείας μας. Πολιτική μας είναι η ανάπτυξη μακροχρόνιων και σταθερών συνεργασιών με όλο τον κύκλο των επαφών μας, με κύριο άξονα το όφελος όλων.

Βασικές Αξίες VELER

  • Ασφάλεια: Το ενδιαφέρον για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την εταιρική νοοτροπία της VELER.
  • ​Σεβασμός προς το περιβάλλον: Διαβεβαιώνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι πραγματοποιούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με σεβασμό προς το περιβάλλον. Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία θέτοντας σχετικά κριτήρια σε εμάς και στους προμηθευτές μας.
  • Σεβασμός για τον άνθρωπο: Η αντιμετώπιση των εργαζομένων με σεβασμό αποτελεί βασική αξία για τη VELER από την ίδρυσή της. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας παραμένουν ο πολυτιμότερος πόρος μας.
  • Υπευθυνότητα: Η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί βασική στρατηγική για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Πελατοκεντρική συμπεριφορά: Αναπτύσσουμε μακροχρόνιες κι ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας επιδιώκοντας άριστη εξυπηρέτηση αυτών, ως προς την ποιότητα, την ποσότητα και το χρόνο παράδοσης.