Αποστολή

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να ανταποκρινόμαστε  με συνέπεια στις προσδοκίες των πελατών μας, να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες τους, όσο εξειδικευμένες κι αν είναι και να  βελτιώνουμε συνεχώς  την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.  
Η διαρκής παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς, μας καθοδηγεί στη συνεχή  δημιουργία νέων προϊόντων, ενώ η ποιότητά τους εξασφαλίζεται μέσα από την  εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς παραγωγής και την εκπαίδευση του προσωπικού μας.

Όραμα

Η VELER έχει ως στόχο να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της στη βιομηχανία ειδών συσκευασίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.