Πολιτική επιλογής προμηθευτών

Η VELER αγοράζει μια μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων από τους προμηθευτές της. 

Φιλοσοφία της είναι η ανάπτυξη συνεργασίας με προμηθευτές που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και η  επιχειρηματική τους συμπεριφορά  βασίζεται σε άμεμπτη και αυστηρά επαγγελματική ηθική.

Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών της VELER λειτουργεί πάνω σε πρότυπα,  μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η σχέση της ποιότητας με την τιμή, η συνέπεια, η υποστήριξη και εχεμύθεια αλλά και η θέση τους στην αγορά με προδιαγραφές μακροπρόθεσμης και  αποτελεσματικής λειτουργίας.

Επιδιώκουμε την συνεργασία με προμηθευτές που μπορούν να διαθέσουν:

  • Προϊόντα η ποιότητα των οποίων είναι πάντα σε υψηλά επίπεδα και ικανοποιούν ή και ξεπερνούν τις ανάγκες μας.
  • Προϊόντα που η τιμή τους είναι ανταγωνιστική.
  • Προϊόντα τα οποία παραδίδονται πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα συμφωνηθέντα. 
  • Προϊόντα που  έχουν άριστη υποστήριξη μετά την πώληση.

Οι προμηθευτές μας πρέπει: 

  • να  αναλαμβάνουν τις ευθύνες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων,
  • να είναι  ενεργά  μέλη στην αλυσίδα εφοδιασμού της VELER με  συμμετοχή στις απαιτούμενες διαδικασίες προμηθειών νέων προδιαγραφών και την εξασφάλιση υψηλής ευελιξίας, 
  • να είναι καινοτόμοι στην τεχνολογία και να σέβονται το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.             

Ο κοινός  σκοπός μας  πρέπει να είναι η ικανοποίηση των  πελατών μας  και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις τους και στην εξέλιξη αυτών (προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις).