Αντικολλητικό χαρτί

Αντικολλητικό χαρτί

Τα προϊόντα αντικολλητικού χαρτιού ψησίματος αναπτύσσονται στις σειρές VELER- ΗΛΙΟΣ – LOFT – SUN.

Παράγονται από αρίστης ποιότητας χαρτί , απολυτα ασφαλές για επαφή με τρόφιμα. Κατάλληλα για ΟΛΑ τα τρόφιμα, γλυκά, ζύμες, αρτοποιήματα, κρεατικά, κ.λ.π. Χρησιμοποιείται σε όλους τους  φούρνους, στο ψυγείο, στην κατάψυξη, στην κατσαρόλα.

Μπορείτε να τυλίξετε, προστατέψετε, διατηρήσετε τα τρόφιμα σας, χωρίς να μεταφέρονται οσμές και τέλος να  ψήσετε τα τρόφιμά σας, με απόλυτη ασφάλεια, ακολουθώντας τους τρόπους ασφαλούς χρήσης, που ισχύουν για όλα τα ανάλογα προιόντα της αγοράς.

Τρόποι ασφαλούς χρήσης

 Κατά την χρήση του στον φούρνο ή άλλες συσκευές ψησίματος, πρέπει να   χρησιμοποιείται για αντικολλητική προστασία μεταξύ σκεύους και φαγητού, με   καλυμμένη τουλάχιστον το 80% της επιφάνειας του χαρτιού με τρόφιμο.

 Ακάλυπτες και προεξέχουσες  ελεύθερες επιφάνειες εκτεθειμένες σε υψηλές   θερμοκρασίες, δημιουργούν ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

 Για απόλυτη ασφάλεια επιβάλλεται η χρήση να πραγματοποιείται σε καθαρή   συσκευή χωρίς λιπαρά κατάλοιπα.

 Τυχόν λιπαρά υπολείμματα σε  οικιακούς ή επαγγελματικούς φούρνους,   μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο έως και ανάφλεξης ή/και καύσης του χαρτιού

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Μην έρχεται το αντικολλητικό χαρτί σε άμεση επαφή με φωτιά, ηλεκτρικές   αντιστάσεις και πλευρικά τοιχώματα  ηλεκτρικών συσκευών. Μην έρχεται σε   επαφή με πυρακτωμένα αντικείμενα (π.χ. κάρβουνα).