Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  λειτουργώντας κατά νόμο ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»)

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Η εταιρεία με την  επωνυμία «ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο “ARAPOS INTERNATIONAL”, με αριθμό Καταχώρησης ΓΕΜΗ 005268301000, ΑΦΜ  999642168, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών. Έδρα: ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 1, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗ, ΤΚ 13671 Τηλ.:  + (30) 2105742054/ 210574433/ 2105787651 Φαξ: + (30)2105773182 E-mail: info@arapos.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας στο  e- mail: dpo@arapos.gr

Αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3,Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Fax: 210 6475628, email: contact@dpa.gr .

Η επεξεργασία των Δεδομένων

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Για ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας απαιτείται επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η νομική βάση προς τούτο είναι το έννομο συμφέρον μας για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και η συγκατάθεσή σας να αποδεχτείτε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται:

για να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Για τα cookies, δείτε την πολιτική μας εδώ
όταν μας αποστέλλετε κάποιο αίτημα μέσω της ιστοσελίδας μας ή με άλλο μέσο, μόνο για σκοπούς διαχείρισης του αιτήματός σας
για την εγγραφή συνεργατών- επαγγελματιών.
για την αποστολή newsletter
για στατιστικούς σκοπούς.

Δεν προβαίνουμε σε περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, για άλλον σκοπό διαφορετικό από αυτόν που δηλώνεται. Δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Δεν θα δημοσιοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές εφόσον έχουμε προς τούτο έννομη υποχρέωση.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς. Δεν προβαίνουμε σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.

Κατά κανόνα, δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, παρέχοντας τις δέουσες εγγυήσεις.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

Όταν περιηγείστε  στον ιστότοπο μας  https://www.arapos.gr/:

Σας παρέχουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, εξασφαλίζουμε ότι δεν βρίσκεται εκτός σύνδεσης και λαμβάνουμε μία ανώνυμη στατιστική που μας βοηθά να διαπιστώσουμε αν το πετύχαμε.

Σκοπός: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε την πρόσβαση (όπως η διεύθυνση ΙΡ σας) και τα χρησιμοποιούμε, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα: Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια στον διαμετακομιστή του ιστότοπου μας:

η διεύθυνση IP της συσκευής σας,
η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
η ιστοσελίδα/εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (Access provider)

Τα ως άνω δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους σκοπούς ορθής δημιουργίας σύνδεσης, άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Εφόσον έχετε συναινέσει στον «γεωεντοπισμό» στον φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα θέση σας (δεδομένα τοποθεσίας σας)  εν σχέσει αποκλειστικά και μόνο με την τοποθεσία των γραφείων μας.

Νομική Βάση: Για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, ήτοι το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον και η συγκατάθεσή σας να σας παρέχουμε την πρόσβαση που ζητήσατε με την είσοδό σας και την πλοήγησή σας.

Αποθήκευση: Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της συνεδρίας και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση του ιστότοπου μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

Αποδέκτες: Κανένας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με άλλους υπευθύνους επεξεργασίας.

Εκτελούντες την επεξεργασία: Χρησιμοποιούμε μόνο αξιόπιστους εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας.

Διαβιβάσεις σε Τρίτες Χώρες: Καμία. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εντός ΕΟΧ/ΕΕ.

 

Όταν εγγράφεστε ως συνεργάτης- επαγγελματίας  στο  www.arapos.gr/subscribe.php

Κατά την εγγραφή σας ως συνεργάτης- επαγγελματίας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, λαμβάνουμε επίσης προσωπικά δεδομένα από εσάς, τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο για την ενημέρωσή σας και την άμεση πρόσβαση σας σε πληροφορίες που σας αφορούν.  

Νομική Βάση: Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679).

Αποθήκευση: Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας ως συνεργάτη- επαγγελματία διατηρούνται όσο είναι ενεργός ο προσωπικός σας λογαριασμός που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με αίτημά σας προς εμάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@arapos.gr να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού.

 

Όταν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο (Νewsletter)

Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο Νewsletter https://www. arapos.gr/newsletter.php   λαμβάνουμε επίσης προσωπικά δεδομένα από εσάς, (Όνομα, email) τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο για τη διαχείριση της εγγραφής σας και την αποστολή ειδήσεων και θεμάτων για τις δράσεις και τα προιόντα της εταιρείας μας, μέσω e-mail.

Kατά την εγγραφή σας στο https://www.arapos.gr/newsletter.php, ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιλέγετε με κλίκ το σχετικό (κουτάκι) με την φράση

«Επιθυμώ να λαμβάνω newsletters (ενημερωτικά δελτία) από την Arapos International , σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο παραπάνω e-mail»

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να καταργήσετε την εγγραφή σας. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την ARAPOS INTERNATIONAL στο e-mail: info@arapos.gr .

Νομική Βάση: Συγκατάθεση (Άρθρο 6 (1) (α) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679):

Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Με την αποστολή ή την υποβολή των στοιχείων σας στην ή μέσω της ιστοσελίδας μας ή/και της φόρμας επικοινωνίας μας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανάκληση της συναίνεσής σας στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητες που σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που βασίστηκαν στη συναίνεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η “ARAPOS INTERNATIONAL”  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η εταιρία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Για την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας, την διασφάλιση της ακεραιότητας, της μυστικότητας και της προέλευσης κάθε πληροφορίας κατά τη μετάδοση, κάνουμε χρήση της ασφαλούς σύνδεσης ΗΤΤΡ μέσω της τεχνολογίας δικτυακού πρωτοκόλλου ασφαλείας, Secure Sockets Layer (SSL).

 

Τα δικαιώματα σας όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε όταν η “ARAPOS INTERNATIONAL”  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και ειδικότερα έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες και διόρθωσής τους, χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Δικαιούστε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε για τα αποθηκευμένα στοιχεία, που αφορούν στο πρόσωπό σας, την προέλευσή τους, τον αποδέκτη τους καθώς και το σκοπό της επεξεργασίας τους.

Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, εάν θεωρείτε ότι είναι αθέμιτη και παράνομη, και να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας: Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας από την “ARAPOS INTERNATIONAL”  βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή, ανακαλώντας την συναίνεσή σας με μελλοντική ισχύ είτε επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing (αλλάζοντας τις εγγραφές e-mail και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα) είτε εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μας.

Μπορείτε να ζητήσετε την κοινοποίηση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω αλλαγές σε τρίτους στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μη συμμορφώνεστε με αυτοματοποιημένες αποφάσεις (που έχουν ληφθεί αποκλειστικά από μηχανές) οι οποίες σας θίγουν, όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Τέλος, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας ανά πάσα στιγμή, εάν πιστεύετε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας, όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων σας.

 

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Εάν η “ARAPOS INTERNATIONAL”, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία αυτών, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@arapos.gr, είτε σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση “ARAPOS INTERNATIONAL” ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 1, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗ, ΤΚ 13671. Καταρχήν, δεν μπορούμε να δεχθούμε προφορικές αιτήσεις (μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως), καθώς ενδεχομένως να μην μπορούμε να διεκπεραιώσουμε την αίτησή σας άμεσα χωρίς προηγουμένως να την αναλύσουμε και να προβούμε στην αξιόπιστη ταυτοποίησή σας.

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της  http://www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες.

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος  2023